Väärinymmärretty rohkeus

vaarinymmarretty-rohkeus-liekki-coaching

Rohkeus on yksi suosituimmista, ihannoiduimmista ja väärinymmärretyimmistä luonteen kuvauksista maailmassa. Rohkeus ei ole pikku juttu. Se on yksi neljästä Aristoteleen määrittämästä kardinaalihyveestä: viisaus, oikeudenmukaisuus, kohtuullisuus ja rohkeus. Se mikä on tekona toiselle rohkeaa, voi olla toiselle arkipäivää. Kaikki kardinaalihyveet ovat suhteellisia ja tulkinnanvaraisia, mutta kyllä niihin löytyy lainalaisuuksiakin.

Kaksi rohkeuden pääaluetta

Rohkeus voidaan jakaa kahteen pääalueeseen: fyysiseen ja psyykkiseen (moraaliseen). Siinä missä fyysisesti rohkea uhmaa fyysistä kipua ja kärsimystä tietoisesti, uhmaa psyykkisesti rohkea sosiaalista häpeää ja vähättelyä. Luonnollisesti tämän päivän maailma haastaa meitä enemmän psyykkisesti. Molemmat alueet tuottavat aivoillemme samankaltaista kuolemanpelkoa sekä kipua, kun pahin toteutuu.

Mitä rohkeus on?

Onko leijona rohkea, kun se hyökkää saaliin kimppuun ja murskaa tämän leuoillaan? Leijonahan toimii luontaisella osaamisalueellaan saalistaessaan. Onko leijona, joka näkee toisen leijonan hyökkäävän pienemmän kimppuun ja puolustaa tätä, rohkea? Tietystä näkökulmastahan toiminta näyttää uhkarohkealta, jopa hullulta tai itsetuohoiselta, mutta lienee selvää, kumpi leijonista on oikeasti rohkea.

Sana rohkeus eng. courage tuleekin alunperin latinan kielen sanasta cor, joka tarkoittaa sydäntä. Sanan alkuperäinen tarkoitus oli “puhua rohkeasti sydämestään”. Tämän ajatuksen me usein kadotamme rohkeutta ihannoidessamme. Kuinka usein me tulkitsemme nämä hyökkäävät leijonat rohkeiksi… vaikka todellisuudessa ne puolustajat ovat niitä rohkeita.

Rohkea ei ole hän, joka ei pelkää, vaan hän, joka toimii pelostaan huolimatta.

Kohtaammeko toiminnassamme omia pelkojamme vai välttelemmekö viimeiseen asti kipua? Toimimmeko mukavuusalueella vai uskallammeko astua omien rajojemme yli? Usein unohdamme nämä kysymykset juuri omalla kohdallamme. Emme näe omaa rohkeutamme tai arvosta itseämme, kun menemme epämukavuusalueelle uhmaamaan pelkojamme. Stressireaktio ja kivun pelko estävät meitä näkemästä, ainakin tilanteen hetkellä. Tilanteen tasaannuttua on helpotuksemme niin suuri, ettemme jaksa puida asioiden todellista laitaa. Emmekä halua, koska usein se on meistä myös epämukavaa.

Rohkea ihminen uskaltaa katsoa itseään ja nähdä myös toiset

Millainen on rohkea ihminen? Näyttääkö hän valtaansa jyräämällä heikompia alleen? Hyökkääkö hän pysähtymättä ymmärtämään erilaisuutta tai uusia näkökulmia? Hyväksyykö hän vain itsensä kaltaisia eturintamaansa? Etsiikö hän virheitä ja syyllisiä?

Rohkea uskaltaa rakastaa myös itseään kaikista vioistaan huolimatta.

Rohkea on hän, joka syyllisten etsimisen ja syyttämisen sijaan uskaltaa puolustaa tarpeen vaatiessa myös ”syyllisiä”, koska sillä hetkellä usein juuri he kaipaavat eniten tukea. Rohkea huomaa virheiden paljastamia kehitysmahdollisuuksia. Rohkea uskaltaa kunnioittaa erilaisuutta vaikkei ymmärtäisikään sitä, sillä hän ymmärtää oman ymmärryksensä rajallisuuden. Rohkea ei tyydy tekemään vain mitä jo osaa, vaan yrittää tehdä myös mitä ei vielä osaa. Rohkea uskaltaa katsoa pelkojaan ja pyytää apua. Rohkea uskaltaa rakastaa myös itseään kaikista vioistaan huolimatta.

Haluatko sinä olla rohkea? Huomaatko oman rohkeutesi?

Rohkeus on valinta. Aloita rohkeus puhumalla sydämestäsi. Katso itseäsi. Kysy itseltäsi: Milloin minä olin viimeksi rohkea?

Jos tykkäsit artikkelista, voit lukea täältä tunneälykkäästä johtamisesta.

Mirva Mäki-Petäjä mentaalivalmentajaMirva Mäki-Petäjä on Liekki Coaching Oy:n omistaja, mentaalivalmentaja ja esikoiskirjailija, joka haastaa itseään epämukavuusalueelle sekä auttaa yksilöitä ja yrityksiä kehittymään rohkeammiksi.

Räätälöidyt yritysvalmennukset, workshopit ja luennot.