Uskalla loistaa

Sisäinen valo, sisäinen vahvuus, sisäinen motivaatio, Liekki Coaching

Kun liekki palaa, se näkyy ja tuntuu!

Ihmisen hyvinvointi lähtee hänen sisäisestä maailmastaan, asenteistaan ja uskomuksistaan. Valmentaminen on vaikuttamista ihmisen sisäiseen maailmaan hänen omilla ehdoillaan.

Mentaalihyvinvointia voi harjoittaa tietoisesti ja valmennus onkin oiva keino aloittaa mielen aktiivinen harjoittaminen.

Mentaalivalmennus

Mentaalivalmennus perustuu kognitiiviseen käyttäytymisteoriaan, ratkaisukeskeisyyteen sekä positiiviseen psykologiaan.

Sen juuret ovat mm. urheiluvalmennuksessa, missä on ymmärretty jo pitkään, että hyvät tulokset eivät synny ainoastaan fyysisen kunnon ja teknisen taidon avulla. Henkisellä vahvuudella ja itsetuntemuksella on suuri merkitys ihmisen kaikessa toiminnassa.

Mentaalivalmennus kirkastaa ymmärrystä omasta tahdosta ja alitajuisestakin tiedosta. Se antaa valmennettavalle myös työkaluja treenata omaa mieltään ja valmentaa näin myös itse itseään.

Valmennuksella voidaan saavuttaa nopeastikin tuloksia.

We are what we repeatedly do. Excellence then, is not an act, but a habit
– Aristotle

Ota yhteyttä – kerron mielelläni lisää »